UA-108636308-1

ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

                                    เราให้การคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ ตามกฎระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
                                ที่มีผลบังคับใช้ภายในประเทศ เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ เมื่อได้รับการยินยอมจากท่านแล้วเท่านั้น
                                

                                การเก็บรักษาข้อมูล
                                     เราเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านในกรณีต่างๆ เช่น เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมลหรือ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหรือ
                                ติดต่อเราในการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ สามารถนำอีเมลของท่านไปใช้ในการติดต่อเกี่ยวกับสถานะของความคิดเห็นของท่าน
                                และเพื่อการจัดการข้อมูล ระบบจะสร้างแฟ้มประวัติของท่านไว้ในฐานข้อมูลตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านติดต่อเรา และจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับหลังจากนี้ทั้งหมดไว้ 
                                ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์กับเรา ในการมอบข้อเสนอได้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นในอนาคต
                                


                                การใช้ข้อมูล
                                     เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารหรือสิทธิพิเศษให้ท่านทราบทางอีเมล
                                เพื่อตอบคำถามของท่านและเพื่อการวิจัยทางการตลาดเชิงสถิติเท่านั้นท่านสามารถแจ้งความประสงค์ลบข้อมูลของท่านบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา
                                เราจะดำเนินการโดยทันที ทั้งนี้ เราจะปิดการใช้งานไฟล์ข้อมูลของท่าน แทนการลบทิ้ง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด


                                ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
                                เราเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้ภายในระยะเวลาที่มิได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนหากท่านไม่ประสงค์ให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อีกต่อไป
                                เราพร้อมปฏิบัติตามโดยทันที

                                การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม
                                     เราจะไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เราไม่ให้เช่า ขาย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้อื่น
                                หรือบริษัทอื่นแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการว่าจ้างผู้ให้บริการหรือบริษัทอื่นที่เป็นบุคคลภายนอก เป็นผู้ทำการประมวลข้อมูลบริษัทเหล่านั้น 
                                ต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่นำไปใช้เพื่อการอื่นโดยเด็ดขาด และต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
                                และนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนี้ด้วย

                                การใช้ “คุกกี้”
                                     “คุกกี้” เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อาจถูกเก็บลงในฮาร์ดดิสก์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ข้อมูลที่คุกกี้บันทึกไว้ทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น
                                และช่วยให้หน้าเว็บเพจของเราแสดงผลได้ถูกต้องรวดเร็วคุกกี้ไม่มีความสามารถในการระบุตัวบุคคลได้ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งานคุกกี้
                                โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Browser ของท่านให้เหมาะสมสามารถอ่านคำแนะนำได้จากไฟล์คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต Browser ของท่าน


                                เด็ก
                                     เราเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยระดับสูง และป้องกันการเข้าถึงหรือการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
                                หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลทางอีเมลได้ตลอดเวลา


                                การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
                                     เราได้ดำเนินมาตรการทางเทคนิคเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการสูญหาย การถูกเปลี่ยนแปลง การโจรกรรม หรือการเข้าถึงจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต

                                การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข
                                     บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยบริษัทฯจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์  
                                หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Powered by MakeWebEasy.com